500 panelen op het eerste collectieve zonnestroomproject in Weesp

persbericht officiële opening

Op 3 november 2022 heeft wethouder Duurzaamheid Zita Pels het zonnestroomproject officieel geopend.
‘Het is belangrijk dat wij energie weer teruggeven aan de bewoners, zodat zij er zelf zeggenschap over hebben. Juist initiatieven en coöperaties zoals Weesp Duurzaam zijn daarom nodig. Ik ben enorm trots dat we dit project samen gerealiseerd hebben.’opening-1 weesperzon2021 laptop

Samenwerking verschillende partijen

Weesp Duurzaam heeft 3 jaar geleden het initiatief genomen met het oprichten van de energiecoöperatie Weesp Eco Energie. Dankzij de inzet van de deelnemers, ondernemers, gemeente Weesp, provincie Noord-Holland en diverse andere partijen is het project nu een succes. Het wel heeft wel even geduurd en soms moet je voor de uiteindelijke realisatie van collectieve zonopwekking een lange adem hebben. Annemarie Busser, deelnemer: ‘Wij zijn enorm blij dat het uiteindelijke gelukt is. De zon is van iedereen en het is zo mooi dat die energie op deze manier toegankelijk wordt gemaakt’.

Van idee naar realisatie

Paul Roholl van Weesp Duurzaam vertelt: ‘Bij de start stond alles nog in de kinderschoenen. Zo zijn we met de eerste oriëntatie naar geschikte daken en gesprekken met geïnteresseerde organisaties en bedrijven gestart met behulp van een subsidie van provincie Noord-Holland. De gemeente Weesp heeft destijds de opstartkosten gesubsidieerd. En dankzij de investeringen van 48 enthousiaste bewoners en het beschikbaar stellen van de daken van drie betrokken bedrijven, kon het idee eindelijk verwezenlijkt worden. De technische aansluiting op het openbare net was een flinke puzzel, maar hiervoor hebben we een oplossing gevonden.’

Meer coöperatieve daken

De ambitie van Weesp Duurzaam is om samen met gemeente Amsterdam meer coöperatieve daken te realiseren zodat zoveel mogelijk bewoners kunnen profiteren van duurzaam opgewekte energie. Zo is er op de bedrijfsdaken nog ruimte voor ruim 250.000 panelen, die kunnen 25.000 huishoudens van duurzame energie voorzien.opening-3 weesperzon2021 laptop